Ako nás možno podporiť

2 % z Vašich daní

Vaše 2 % dokážu pomôcť, aby rodiny so zdravotne postihnutými deťmi v našom regióne žili plnohodnotný život

Finančný dar

Vy sami sa rozhodnete, akou sumou chcete a môžete prispieť. Váš dar môže byť jednorázový alebo pravidelný.

Vecný dar

Hračky, špeciálne pomôcky alebo inú materiálnu výpomoc využijeme v našom centre alebo pri stretnutiach s rodinami a deťmi u nich doma

Dobrovoľnícka pomoc

Venujte svoj čas a skúsenosti. O konkrétnej podobe a možnostiach sa s Vami radi porozprávame osobne

Benefícia

Výťažok z firemnej benefície môžete darovať. O konkrétnej podobe a možnostiach sa s Vami radi porozprávame osobne

Charitatívna reklama

Umiestnite Vaše logo na našej webovej stránke.  Pozývame Vás k partnerstvu s nami. Faktúru za reklamu si môžete zarátať do výdavkov Vašej firmy.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Akákoľvek Vaša podpora prispeje k tomu,

 aby rodiny s neobyčajnými deťmi naplno prežívali obyčajné dni