Čo poskytujeme
Slider

Podporujeme všetkých členov rodiny (napr. pri vyrovnávaní sa s novou situáciou ,…a pod.)

Rešpektujeme právo na ochranu súkromia

Poskytujeme komplexné a vysoko individualizované poradenstvo

 • Kreatívne využívame pravidelné aktivity rodiny  tak, aby dieťa v rámci svojich možností čo najviac napredovalo
 • Rozvíjame skutočné zručnosti v reálnych podmienkach, s reálnymi predmetmi a v reálnych situáciách
 • Poskytujeme poradenstvo v oblasti vývinu dieťaťa (napr. v pohybovom vývine, polohovaní, v podpore kŕmenia, v stimulácii zmyslového vnímania, v podpore komunikácie, atď.)
 • Pomáhame rodičom porozumieť prejavom dieťaťa
 • Náš tím  nazerá na potreby dieťaťa a rodiny z rôznych uhlov (fyzioterapeut, psychológ, sociálny pracovník ,špeciálny pedagóg-logopéd, surdopéd), veľa spolu  komunikujeme s cieľom nájsť pre rodinu a dieťa vhodné možnosti podpory a riešenia každodenných situácií
 •  Individuálne plány vznikajú spolu s rodinou, ktorá formuluje svoje konkrétne ciele, sama prijíma rozhodnutia a stáva sa členom nášho tímu
 • Požičiavame našim klientom hračky, pomôcky a literatúru na dobu, po ktorú ju pre dieťa potrebujú
 • Pomáhame zorientovať sa v tom, aké dôsledky môže mať zdravotné postihnutie na každodenný život dieťaťa a rodiny
 • Poskytujeme sociálne poradenstvo v oblasti nároku na dávky a kompenzácie
 • Poradíme pri výbere a zaobstarávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok
 • Poskytujeme informácie o možnostiach podpory cez individuálne granty a nadácie
 • Podporujeme spoluprácu rôznych odborníkov, ktorých služby rodina a dieťa prijímajú
 • Pomáhame vyhľadávať odborníkov, organizácie, inštitúcie a prepájať ich v prospech dieťaťa a jeho rodiny
 • Organizujeme  podporné rodičovské skupiny  na témy, ktoré si formulujú samotní rodičia 
 • Sprostredkujeme rodine kontakty na iné rodiny v podobnej situácii a podporujeme neformálne stretnutia rodičov
 • Organizujeme prednášky, besedy, workshopy, tvorivé dielne a iné podujatia
 • V prípade, že je to potrebné, sprevádzame rodinu na úrady, k lekárom, do predškolského zariadenia a pod.
 • Pripravujeme rodinu a dieťa  na prechod  do materskej alebo základnej školy
 • Poskytujeme poradenstvo pri výbere predškolského zariadenia či iného následného zariadenia pre dieťa
 • Informujeme komunitu o potrebách rodiny
 • Spolupracujeme so samosprávou a prepájame rodiny na komunitné služby tak, aby boli o nich informované a mohli ich lepšie využívať
 • Podporujeme a iniciujeme komunitné aktivity, ktoré vytvárajú priestor pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
 •  Spolupracujeme s organizáciami , ktoré poskytujú podporu rodinám a deťom