...aby rodiny s neobyčajnými deťmi naplno prežívali obyčajné dni...
Slider

Sprevádzame rodiny a ich deti od 0 do 7 rokov

  • ktorých vývin je rizikový
  • ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia
  • deti so zdravotným znevýhodnením
Služba včasnej intervencie
  • je sociálna služba, ktorú poskytujeme rodine v jej prirodzenom prostredí  alebo v priestoroch nášho centra
  • na Slovensku je ako odborná činnosť poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme:
Rodinu sprevádzajú členovia nášho odborného tímu
  • psychológ
  • fyzioterapeut
  • sociálny pracovník
  • špeciálny pedagóg – logopéd, surdopéd
Službu včasnej intervencie poskytujeme rodinám v okresoch  Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár

Naši hlavní partneri:

Podporili nás:

Erik Kružliak – Kružliak Art

Gabriela Bosáková

Mirka Sarvašová

Catalin Dimitriu